วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

COVID-19 คลาย สสจ.นนท์ ปิดศูนย์ฉีดวัคซีนที่ กฟผ. มีผู้รับบริการรวมกว่า 200,000 คน 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นนทบุรี ประกาศปิด
ศูนย์ฉีดวัคซีนภาคสนามศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ กฟผ. บางกรวย จ.นนทบุรี พร้อมส่งมอบคืนพื้นที่ให้ กฟผ. หลังเปิดให้บริการประชาชนชาว จ. นนทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง รวมกว่า 200,000 คน นานร่วม 8 เดือน 

สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นนทบุรี ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดพิธีปิดศูนย์ฉีดวัคซีนภาคสนามศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) จ.นนทบุรี พร้อมส่งมอบคืนพื้นที่ให้ กฟผ. โดยมี นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย ผู้บริหาร จิตอาสา กฟผ. และพนักงาน เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนภาคสนามศูนย์กีฬากำธนฯ กฟผ. บางกรวย จ.นนทบุรี

นพ.สฤษดิ์เดช เจริญไชย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี กล่าวสรุปการดำเนินงานฉีดวัคซีนภาคสนามศูนย์กีฬากำธนฯ ว่า เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 จนถึง 18 พฤษภาคม 2565 โดยเปิดให้บริการทั้งหมด 42 ครั้ง มีบุคลากรร่วมดำเนินการรวมจำนวน 360 คน มีผู้เข้ารับบริการแล้วทั้งสิ้นประมาณ 200,000 คน ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ แห่งนี้มีแนวทางปฏิบัติและรูปแบบการจัดการที่ดี ทั้งระบบลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์ที่สามารถลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์ได้ในเวลาเดียวกัน ทำให้ลดระยะเวลาในการให้บริการประชาชน รวมถึงมีการบริหารจัดการคิวที่ดี จนได้รับการยอมรับและเสียงชื่นชมจากประชาชนว่าได้รับความสะดวกสบายและรวดเร็ว นอกจากนี้ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ แห่งนี้ ยังเป็นศูนย์แรกที่เริ่มฉีดวัคซีนแบบ Multiple Vaccination โดยฉีดวัคซีนหลายชนิดในเวลาเดียวกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยลดระยะเวลาการรอคอยวัคซีนและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อีกด้วย

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ยินดีสนับสนุนอย่างสุดกำลัง เพื่อให้สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง โดยที่ผ่านมา กฟผ. สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เจลอนามัย รวมถึงงบประมาณให้แก่หน่วยงานสาธารณสุข เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเมื่อได้รับการติดต่อให้เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนฯ กฟผ. ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรี รวมถึงเจ้าหน้าที่ กฟผ. ที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ ด้านงานบุคคล ด้านการแพทย์ และจิตอาสา กฟผ. ร่วมให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุดด้วยความสะดวกรวดเร็ว สนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อช่วยควบคุมและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศไทยอีกด้วย กฟผ. ยินดีที่จะสนับสนุนทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือคนไทยในเหตุการณ์วิกฤตต่าง ๆ ตามแนวคิดของ กฟผ. “EGAT for All กฟผ. เป็นของทุกคน เพื่อทุกคน”

ด้าน นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี กล่าวขอบคุณผู้บริหาร กฟผ. ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และขอบคุณเจ้าหน้าที่จิตอาสา กฟผ. รวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานภายในศูนย์ฉีดวัคซีนภาคสนาม เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย./


#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงาน​หนังสือ​พิมพ์​ทันใจ​นิวส์​

#ตรัง ช้างแสนรู้ 4 เชือก ร่วมเคารพศพ ตระกูล ที่เคยมาทำคอกช้าง ที่บ้านดินอุดม ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ จนจับช้างเผือกได้คือ "ช้างเผือกพล...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ