วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ชุมพร - แจกโอสถแผนไทยจากวัดคีรีวงก์ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากโควิดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

จัดพิธีสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนมีจิตใจที่เข้มแข็ง ทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธาน พิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากโควิด 19 ,พิธีส่งมอบโอสถแผนไทย  ณ ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองชุมพร ร่วมกับ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พลตำรวจตรี วิรุฬห์ สุวรรณวงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดชุมพร  นายจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร     นางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร นายเกรียงไกร บัวมี พลังงานจังหวัดชุมพร นางสมศรี แสงแก้ว วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร  นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร นายดุสิต ศักรกานต์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร นายพรศักดิ์ พิมานนายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่  นายอำเภอและนายกกิ่งกาชาดอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดชุมพร ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีพร้อมกันบริเวณหน้าศาลหลักเมืองต.ท่าตะเภาอ.เมืองจ.ชุมพร
   เวลา 08.30 น. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสร้างความปลอดภัยจากโควิดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)ทำพิธีสวดพุทธาภิเษก โอสถแผนไทยเพื่อความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19)
  และ ในเวลา 14:30 น  นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธาน  พิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกโอสถแผนไทยจากวัดคีรีวงก์ ไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ใน 8 อำเภอของจังหวัดชุมพร ณ วัดคีรีวงก์ ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร /////เอกชนะ นวนละมัย  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจ.ชุมพร
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ