วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายจำนง สวัสดิ์วงศ์ หน.สนง.ปภ.จ.สฎ. ออกตรวจพื้นที่น้ำท่วมผิวจราจร ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
          จุดที่ 1 บนทางหลวงสาย 420 กม.ที่ 4+700 บริเวณหน้าโรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท น้ำท่วมขังผิวจราจรฝั่ง ไปอำเภอพุนพิน
         แนวทางแก้ไข แขวงสุราษฎร์ธานี ที่ 1 ได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ เพื่อวางระบบท่อระบาย ไปลงคลองบางใหญ่ 
          จุดที่ 2 บนทางหลวงสาย 4009 กม.ที่ 87+250 บริเวณหน้าศาลแขวงสุราษฎร์ธานี น้ำท่วมขังผิวจราจร
           แนวทางแก้ไข กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
          จุดที่ 3 บนทางหลวงสาย 4009 กมที่ 90+50 ซอย 1 ขุนทะเล แขวงสุราษฎร์ธานี ที่ 2 
           แนวทางแก้ไข แขวงสุราษฎร์ธานี ที่ 2 ร่วมกับ ทต.ขุนทะเล วางระบบระบายน้ำ จากท่อ 2 ข้างทางหลวง เพิ่มเติม เพื่อระบายน้ำต่อไป
           สถานการณ์ปัจจุบัน ฝนหยุดตก คาดว่าอีก 1 ชั่วโมงจะเข้าสู่ภาวะปกติทุกจุด
           ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้
         1.ให้แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี ที่ 1,2 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เทศบาลตําบลขุนทะเล จัดชุดปฏิบัติการเก็บขยะ บริเวณปากท่อ พร้อมอำนวยความสะดวกการจราจร
          2. โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เร่งรัดผู้รับจ้าง ให้ดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำหน้าศาลแขวง ให้แล้วเสร็จเร็วโดยเร็ว
            
ภาพ/ข่าว:ปภ.จ.สฎ.
ภิญโญวงศ์สุวรรณหัวหน้าผู้สื่อข่าวสวนกลางหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ