วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สภ.เขาพนม..การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติดฯ สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 30
   วันที่ 5 พ.ค.65 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์ ผกก.สภ.เขาพนม/ที่ปรึกษาฯ/รองประธานคณะอนุกรรมาธิการการบำบัดรักษาฯ ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการฯ ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ซึ่งจัดการประชุม ณ ห้องประชุม N 407 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กทม. โดยนายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ/ประธานการประชุมฯ    -เพื่อรับทราบความคืบหน้าร่างรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการฯการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งได้รวบรวม/เรียบเรียงข้อมูลและเอกสารรายงานโดยคณะอนุกรรมาธิการจัดทำรายงานฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมโดย ผู้ช่วย ศจ.พ.ต.อ.หญิง ศิพร โกวิท เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ
   -รับทราบความคืบหน้าการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมทักษะสมอง EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่ปฐมวัย โดย พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ประธานคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ
   จากนั้นได้ร่วมแลกเปลี่ยนและนำเสนอกันอย่างหลากหลายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผลักดันให้มีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ/เจ้าของเรื่องที่รับผิดชอบการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมทักษะสมอง EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่ปฐมวัย โดยเฉพาะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เพราะจะต้องดูแลคนตั้งแต่แรกเกิดกระทั่งเสียชีวิต
   ท้ายสุด ประธานการประชุม จะได้นำเรียนต่อประธานกรรมาธิการฯ(พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์) เพื่อกำหนดการประชุมทุกๆสัปดาห์และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อการขับเคลื่อนกระบวนงานแบบบูรณาการ EF อย่างจริงๆจังๆ ทั้งจะเกิดประโยชน์ในมิติของการแก้ปัญหายาเสพติดแล้ว ยังจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงของชีวิตด้วย 
   พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์
   กรรมาธิการฯ/ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯโพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ