วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สภ.เขาพนม รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 34  
   วันที่ 16 มิ.ย.65 พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์ กรรมาธิการฯ/รองประธานอนุกรรมาธิการฯด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูฯ ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดฯ อย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 34   ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 410 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา และ การประชุมผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting เพื่อพิจารณาร่างรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร 
   นายพยม พรหมเพชร รองประธานกรรมาธิการฯคนที่สาม ทำหน้าที่ประธาน และต่อมา นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ รองประธานกรรมาธิการฯคนที่เก้า ทำหน้าที่ประธาน(ต่อ) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง ศิพร โกวิท เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ บรรยายสรุปรายงานการพิจารณาศึกษาฯต่อประชุม และได้ร่วมกันพิจารณาปรับแก้และเพิ่มเติมกระทั่งเสร็จสิ้นสมบูรณ์  
   พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์
   ผกก.สภ.เขาพนม จ.กระบี่/กรรมาธิการฯ


รายงาน..ข่าว//

โพสต์ข่าวแนะนำ

ท่านเมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงาน (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่5)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ท่านเมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงาน  (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่5)...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ