วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จ.นราธิวาส จัดพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565 (ฮ.ศ.1443) ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย 
วันนี้ (10 มิถุนายน 2565) 
นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565 (ฮ.ศ.1443) ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ที่อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส ซึงในปีนี้ (2565) มีชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ทั้งสิ้นจำนวน 3,738 คนโดยมี นางอลิสรา มะแซ  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กระทรวงวัฒนธรรม) นายประเวศ หมีดเส็น  ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. รวมถึงหน่วยส่วนราชการในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธี ตลอดจนทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา 904 องค์กรศาสนา ภาคประสังคม กลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ ร่วมสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง
นายสนั่น พงษ์อักษร กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ความคุ้มครองและอุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน และสนับสนุนให้ศาสนิกชนของแต่ละศาสนาได้น้อมนำหลักคำสอนของศาสนาที่ถูกต้องมาปฏิบัติ โดยสำหรับชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลามนั้น รัฐบาลได้อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่นครเมกกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย มาอย่างต่อเนื่อง การประกอบพิธีฮัจย์ เป็น 1 ใน 5 หลักปฏิบัติของศาสนกิจที่กำหนดให้มุสลิมปฏิบัติ การประกอบพิธีฮัจย์เป็นการเดินทางด้วยความศรัทธาและเป็นการรวมตัวกันเพื่อความดีงามที่เต็มไปด้วยบรรดาของผู้ประกอบพิธีฮัจย์ที่มีหัวใจเปี่ยมไปด้วยความศรัทธา รวมถึงผู้ประกอบพิธีฮัจย์ยังได้ร่วมกันประกอบศาสนกิจและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอาน และตามแบบฉบับของศาสดานบีมูฮัมมัด
สำหรับในปีนี้ 2565 มีชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ทั้งสิ้นจำนวน 3,738 คน ในจำนวนนี้เป็นพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1,580 คน และจะมีผู้เดินทางผ่านท่าอากาศยานนราธิวาส โดยสายการบินไทย บินตรงไปยังท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองมาดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย รวมทั้งสิ้นจำนวน 568 คน วันที่ 10 มิถุนายน จำนวน 1 เที่ยวบิน ผู้เดินทาง 282 คน และวันที่ 11 มิถุนายน จำนวน 1 เที่ยวบิน ผู้เดินทาง 286 คน 
………………………………………………………………………………

ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.

southhotnews.com
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ