วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่า ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
วันนี้ (13 มิ.ย. 65) เวลา 14.00 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่า โดยนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่า จำนวนเงิน 29,700 บาท (สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ นายสัมฤทธิ์ หล่ำจรูญ (บิดาของผู้เสียชีวิต) ในฐานะผู้แทนของครอบครัวผู้เสียชีวิต อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 80 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เยียวยาครอบครัวผู้ได้รับความสูญเสีย และบรรเทาความเดือดร้อนแก่บุคคลในครอบครัว
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 12.00 น. นายวิริทธิ์พล  หล่ำจรูญ อายุ 32 ปี (ผู้เสียชีวิต) ได้ไปตัดหญ้าบริเวณทุ่งนา หมู่ที่ 6 ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า ขณะที่ผู้เสียชีวิตกำลังตัดหญ้า ได้มีฝนตก ฟ้าคะนอง มีผู้เห็นฟ้าผ่าลงกลางลำตัวของผู้เสียชีวิตแล้วล้มลง และส่งผลทำให้เสียชีวิต โดยนายวิริทธิ์พล  หล่ำจรูญ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 80 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบอาชีพทำนา  แยกทางกับภรรยา มีบุตรด้วยกัน 1 คน อายุ 13 ปี บุตรอาศัยอยู่กับมารดาที่กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่า ต่างรู้สึกปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยครอบครัวของราษฎรผู้เสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่า และขอพระราชทานพระราชวโรกาส ถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติ ภายใต้พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้สมกับพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีแก่ปวงพสกนิกรตลอดมา
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ