วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565
วันที่พฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.บางชนะ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 อาคารศาลาการเปรียญ วัดบางขยาราม 


โดยได้รับความเมตตาจาก  พระธิการอดิเทพ อธิวัณโณ เจ้าอาวาสวัดเขากอม ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระอาจารย์ คณาจารย์ที่สอนวิชาต่างๆอาทิ วิชาบาลี วิชานักธรรม วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาจีน มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โดยภายในงานเมื่อท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้แทนสามเณรประธานคณะกรรมการจัดงานไหว้ครูได้กล่าวรายงานการจัดงาน จากนั้นนักเรียนทั้งหมดได้กล่าวคำไหว้ครู ก่อนที่ผู้แทนนักเรียนจะได้เข้าถวายพานธูปเทียนแพแด่ท่านประธานสงฆ์และคณาจารย์ ซึ่งพานต่างๆเหล่านี้สามเณรนักเรียนต่างช่วยกันจัดขึ้นด้วยตนเอง ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ถวายรางวัล ชนะเลิศที่ 1 รองชนะเลิศอันที่ 1 รองชนะเลิศอันดับที่ 3 และรางวันชมเชย ให้แด่ นักเรียนสามเณรที่ จัดพานไหว้ครู พระอาจารย์ ได้ดีมีความงดงามและมีความคิดสร้างสรรค์
 พระธิการอดิเทพ อธิวัณโณ ประธานสงฆ์ยังได้กล่าวชื่นชม คณาจารย์และคุณครูที่มีผลงานที่เด่น มุ่งมั่นอุทิศตน มีความทุ่มเท มีจิตใจอาสา เสียสละทั้งแรงกายแรงใจให้แก่นักเรียน รับใช้การศึกษาตลอดทั้งปีที่ผ่านมา  อัน ได้แก่ รางวัลที่นำนักเรียนสอบได้ 68% ขึ้นไป, พระอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ  จีน อังกฤษ บาลี และรางวัลครูดีศรีปริยัติสามัญศึกษาเป็นต้น
นางสาวอรรพรรณ รักษ์เดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์กล่าวว่า สำหรับงานไหว้ครูในครั้งนี้ทางโรงเรียนพระปริยัติธรรม ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อยกย่อง เทิดทูนคุณครูบาอาจารย์ผู้ทำคุณประโยชน์ต่องานพระศาสนา ผู้ประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู้แก่สามเณรและในขณะเดียวกันก็เพื่อให้สามเณรมีโอกาสได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ เพื่อที่จะได้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป


รายงานข่าว.////

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ