วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดปทุมธานี ร่วมประชุมหารือการพัฒนาพื้นที่ โคก หนอง นา สัปปายะและรมณียสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร)

     วันนี้ (16 มิ.ย.65) เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุมเจ้าพระยา ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานประชุมหารือการดูแลและพัฒนาพื้นที่ โคก หนอง นา สัปปายะและรมณียสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ทั้งด้านการบริหารจัดการ การดูแลรักษาต้นไม้พันธุ์ไม้ต่างๆ รวมถึงการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงที่มาปฏิบัติธรรมได้มีส่วนร่วมในการสานต่อโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนนำไปพัฒนาและต่อยอดในพื้นที่ของตนเองเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ตั้งอยู่ที่ คลอง 9 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมี พล.ต.อาจิณ ปัทมจิตร ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ นายเอกวิทย์  มีเพียร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ไวยากรณ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พ.อ.วินัย อภัยกุลชร รองผู้อำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ครูพาทำ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
     ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและรองผู้อำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับผิดชอบและติดตามการดำเนินงานรวมทั้งกำหนดให้มีการประชุมทุกเดือนเพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการและให้มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมทุกครั้ง
นายวีระวิทย์ กูลมณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สนามกีฬาอู่ทอง สร้างไว้ไม่ได้ใช้ ขี้ยาเลยเข้าไปออกกำลังกาย จ.สุพรรณบุรี สร้างมาแล้วไม่ใช้ ขี้ยาเลย งัดเอาไปขายดีกว่า เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 ต...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ