วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าฯปทุมธานี ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2565  
       วันนี้ ( 20 ก.ค.65 )  เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง   ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2565  โดยมีคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อขับเคลื่อน การดำเนินงานตามแผนพัฒนาภายใต้นโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2563 - 2565 ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายในด้านการประชาสัมพันธ์ จำนวน 11 เรื่อง ประกอบด้วย โดยในวันนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่องสื่อสารที่สำคัญ ภายในประเทศ จำนวน 7 เรื่อง ประกอบด้วย1. การฟื้นฟูผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อรับการเปิดประเทศในปี พ.ศ. 2565 2.การพัฒนาทักษะอาชีพ และการจัดหาตำแหน่งงานใหม่ เพื่อความพร้อมต่อความ ต้องการหลัง โควิด-19 3.ระบบสาธารณสุขและการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 แบบเชิงรุก  4.ความเข้าใจถึงชีวิต แบบ New normal เพื่อใช้ชีวิตกับโควิด-19 ในระยะยาว  5.การบริหารจัดการควบคุมแรงงานต่างด้าว  6.ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทย  7.การปราบปรามทุจริตและความโปร่งใสของรัฐ และ เรื่องสื่อสารที่สำคัญด้านต่างประเทศ จำนวน 4 เรื่อง ประกอบด้วย 1.Tech and Innovation นวัตกรรมไทย ไฮ-เทคโนโลยี 2.Health Care สาธารณสุขไทย ในระดับโลก 3.Hub Thailand ศูนย์กลางของนานาประเทศ  4.Thai Culture …Universal Soft Power วัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่สากล 
     ซึ่งประธานในที่ประชุมได้แจ้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดปทุมธานี รับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาภายใต้นโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ) และได้กำชับให้เลขานุการคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯให้ปรับปรุงการให้ทำงานเป็นเอกภาพและดีมากยิ่งขึ้นรวมทั้งทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อโลกมากยิ่งขึ้นพร้อมกำหนดให้มีการประชุมอีกครั้งเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในช่วงก่อนปิดปีงบประมาณ2565
นายวีรวิทย์ กุลมณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ