วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สภ.เขาพนม..รายงานการประชุม คกก.รักษาความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค จ.กระบี่ และ คกก.ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด / คณะทำงานโต๊ะข่าวฯ จ.กระบี่ 

   วันที่ 26 ก.ค.65 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์ ผกก.สภ.เขาพนม ร่วมประชุม คกก.รักษาความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค จ.กระบี่ และ คกก.ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด/คณะทำงานโต๊ะข่าวฯ จ.กระบี่ ครั้งที่ 7/65 ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าฯ จ.กระบี่ ทำหน้าที่ประธาน  


   ผกก.สภ.เขาพนม ได้ตั้งข้อสังเกตและนำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ กม.ยาเสพติดฉบับใหม่ล่าสุด โดยเฉพาะในมิติกระบวนการบำบัดรักษา ด้วยเหตุที่ผู้เสพผู้ใช้ผู้ติดยาเสพติดมีอยู่เป็นจำนวนมากที่อยู่ในชุมชนหมู่บ้านและยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการบำบัด ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อความสงบเรียบร้อย/ความมั่นคง ทั้งก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอื่นๆมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ยกตัวอย่างกรณีลูกฆ่ามารดา และลูกจ้างฟันแขนนายจ้างขาด จากอาการหลอนจากการเสพยาเสพติด


   ซึ่งขณะนี้ภายใต้การนำของนายนิรันดร์ ปราบอักษร นอภ.เขาพนม/ผอ.ศป.ปส.อ.เขาพนม ได้ขับเคลื่อนโครงการอำเภอเขาพนมยั่งยืน ในมิติการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ทั้ง 54 หมู่บ้าน(ตั้งเป้าพอสังเขปว่าน่าจะมีหมู่บ้านละไม่ต่ำกว่า 10 คน) เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัด โดยชุมชนหมู่บ้านเป็นศูนย์กลางการแก้ปัญหา และสอดคล้องกับ กม.ยาเสพติดฉบับล่าสุดด้วย 
   ทั้งได้นำเสนอต่อ ศอ.ปส.จ.กระบี่ เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อบริหารจัดการผู้เสพผู้ใช้ผู้ติดยาเสพติดตามแนวทาง “ชุมชนยั่งยืน” โดยที่ ศป.ปส.อ.เขาพนม นำโดย นอภ.เขาพนม ร่วมกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนเป็นพื้นที่นำร่องแล้ว ซึ่งจะมีการประเมินผลภายใน 3 เดือนหลังจากได้เริ่มดำเนินโครงการฯตั้งแต่เดือน ก.ค.65 นี้
   พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์
   ผกก.สภ.เขาพนม จ.กระบี่

////รายงานข่าว////โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ