วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าปทุมธานี ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี
    วันนี้ (18 ก.ค.65) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 7 โรงพยาบาลปทุมธานี   นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 18/2565 โดยที่ประชุมรายงานถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่าน พบว่าผู้ติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น จังหวัดปทุมธานีพบผู้ป่วยยืนยันจำนวนเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยเฉพาะหลังจากเปิดการเรียนการสอนพบการติดเชื้อเป็นลักษณะ Small Wave จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการให้บริการรักษาพยาบาลเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งพิจารณาแผนการปรับให้บริการผู้ป่วยโควิดสู่โรคประจำถิ่น จังหวัดปทุมธานี โดยให้เป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยจังหวัดปทุมธานี (รพ.ลาดหลุมแก้ว ส่วนแยก)มอบหมายให้โรงพยาบาลลาดหลุมแก้วดำเนินการด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยและมอบหมายให้เทศบาลเมืองคลองหลวงดำเนินการด้านอาคาร สถานที่ โดยศูนย์แห่งนี้จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้เพื่อเป็นการคืน จำนวน เตียงให้แก่โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดปทุมธานี ได้รักษาผู้ป่วยตามประเภทของโรคได้ตามปกติ
นายวีรวิทย์ กุลมณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ