วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

หนังสือ​พิมพ์​ทันใจ​นิวส์​

สำนักหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์ อินไซด์ ทีวี
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสุนทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565
ประชาชนของหมู่ที่ 5 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดยผู้ใหญ่สมรักษ์ อินทรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายธนพงษ์ รักชาติ นายพิเชษฐ์ นาคจรูญ นายสุรพล ภู่คำจันทร์ ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ นายเอกพงษ์ กลั่นเกลี้ยง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ร่วมด้วยนางสาวกัญญ์ชยาวีร์ กล่อมกลั่น รักษาการณ์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอบแกบ คณะครู นางสาวคัทลียา หนูทองมาก นางสาวทัศน์วรรณ มาดี นางสาวนุชนาฎ จักรมุนี นางสาวนุชรี ปานเนียม นางสาวจันทร์กนก กุลศิริ นายคฑาวุธ ศรีมุกดา ประชาชนหมู่ที่ 5 และเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านกอบแกบ ร่วมทำโครงการ เราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาหมู่บ้าน

ข่าว ภาพ
โดยนายบุเรงนอง ช่วยทอง
หัวหน้าผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์ อินไซด์ ทีวี

รายงานข่าวโดย
นายภิญโญ วงษ์สุวรรณ 
หัวหน้าผู้​สื่อข่าว​ช่างภาพส่วนกลาง หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ อินไซด์ ทีวี


โพสต์ข่าวแนะนำ

ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท   ​​ตามที่ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ