วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดงานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และการจัดงาน “โครงการประเพณีบูชาพระธาตุ ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองคนดี และ โครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญาชักพระทางน้ำ” :

     จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้จัดเทศกาลประเพณีที่มีศักยภาพของจังหวัด เพื่อยกระดับไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ จึงได้กำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และ ๑๐๗ ปี วันพระราชทานนามสุราษฎร์ธานีภายใต้ “โครงการประเพณีบูชาพระธาตุ ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองคนดี และโครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญาชักพระทางน้ำ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยกระดับความสำคัญของประเพณีและประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี     ซึ่งในวันนี้ (๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕) เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น. นายประยูรศักดิ์ รัตนะ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจาก นายฉัตรชนัย โนต๊ะยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการแถลงข่าวในครั้งนี้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนที่เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
///สิทธิเณศ เห้งทับ
โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

" วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2566" วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ