วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อุตรดิตถ์ - พ่อเมืองพิชัยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์  วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ (ส.ป.ก.อุตรดิตถ์) ดำเนินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำลำธาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เกษตรกร ชุมชน ในการดูแล รักษา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เกิดความยั่งยืน โดยมีนายปิยะศักดิ์ ชูช่วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านนาอิซาง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมาก ณ ป่าชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลนายาง หมู่ที่ 1 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
เอนก ธรรมใจ
รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

" วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2566" วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ