วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ ๒๑ ก.ค. ๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกําลังใจในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ส่วนราชการในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ของตนอย่างเต็มกําลังความสามารถ
          โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสมศักดิ์ คณาคำ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอำเภอหล่มเก่า นายอำเภอหล่มสัก นายอำเภอหนองไผ่ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ จิตอาสาพระราชทาน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมพิธี.
           สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคม หนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.)
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท   ​​ตามที่ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ