วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
วันที่ ๒๑ ก.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า
 พร้อมพัฒนาการอำเภอ เกษตรอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ อบต.บ้านเนิน รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอหล่มเก่า และสมาชิกกิ่งฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์ พร้อมทั้งได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค รวม ๒๐ ครัวเรือน.
            #สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.)
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ