วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สภ.เขาพนม ร่วมประชุมหมู่บ้านและทำประชาคม ณ ศาลาที่ทำการกำนัน ต.พรุเตียว บ้านบางเหรียง ม.3 ต.พรุเตียว เรื่อง การเรียกร้องที่ดินทำกิน ตามประกาศ จ.กระบี่ และติดตามการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน CBTx
 
  วันที่ 11 ก.ค.65 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์ ผกก.สภ.เขาพนม และ หน.สายตรวจ ต.พรุเตียว ร่วมประชุมหมู่บ้านผู้ขึ้นทะเบียนผู้เรียกร้องที่ดินทำกินในพื้นที่ จ.กระบี่ ตามประกาศ จ.กระบี่ เรื่องคุณสมบัติของผู้ได้รับการจัดที่ดินทำกินท้องที่ จ.กระบี่ ประกาศ ณ วันที่ 16 ธ.ค.62 อ.เขาพนม จ.กระบี่   โดยมีนายอนุรักษ์ สุดสาย ปลัด อ.เขาพนม, นายศิลชัย พลเดช กำนัน ต.พรุเตียว และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงพร้อมเพรียง และกำนัน ต.พรุเตียว ได้กล่าวเน้นย้ำถึงการดำเนินการโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดของบ้านบางเหรียง ม.3 ซึ่งนายนิรันดร์ ปราบอักษร นอภ.เขาพนม ได้สั่งการให้มีการดำเนินการทั้ง 54 หมู่บ้าน ของ อ.เขาพนมแล้ว 

   ผกก.สภ.เขาพนม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมกรณีโครงการชุมชนยั่งยืน ซึ่งยังคงติดตามพฤติกรรมและความประพฤติของผู้เกี่ยวข้องยาเสพติดและเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องและต่อไป ทั้งได้แจ้งกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จะเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ บ้านบางเหรียง เน้นศึกษากรณีเป็นหมู่บ้านร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด CBTx ตามโครงการชุมชนยั่งยืน
   พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์
   ผกก.สภ.เขาพนม จ.กระบี่โพสต์ข่าวแนะนำ

ท่านเมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงาน (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่5)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ท่านเมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงาน  (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่5)...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ