วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เรือนจำอำเภอเบตง เปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง
ยะลา – เรือนจำอำเภอเบตง เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “ช่างเชื่อมโลหะ”ตามโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้และทักษะวิชาชีพในสาขาต่างๆ ติดตัวไปประกอบอาชีพหลังจากพ้นโทษ  

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่เรือนจำชั่วคราวทุ่งปูโป๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายวินัย หมวกมณี   ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “ช่างเชื่อมโลหะ” โดยมีคณะวิทยากรจากวิทยาลัยการอาชีพเบตงเข้าร่วม  โดยโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “ช่างเชื่อมโลหะ”เป็น โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้และทักษะสำหรับนำไปใช้ในการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ  โดยเรือนจำอำเภอเบตง ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเบตง
 ดำเนินการฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขัง ตามโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฝึกอาชีพให้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ)เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้และทักษะวิชาชีพในสาขาต่างๆ ติดตัวไปประกอบอาชีพภายหลังจากพ้นโทษ 
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง ของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งกรมราชทัณฑ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาผู้ต้องขังได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดพลั้ง ได้รับโอกาสที่ดี สามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิด ด้วยวิถีชีวิตใหม่ พัฒนาตนเองให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และใช้ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพ เป็นคนดีกลับคืนสู่สังคมต่อไป
อีกทั้งยังช่วยในการสร้างวัฒนธรรมของสังคมในการยอมรับผู้พ้นโทษ ทำให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา  โทร.064-126-5593 – 080-036-2786โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงาน​หนังสือ​พิมพ์​ทันใจ​นิวส์​

#ตรัง ช้างแสนรู้ 4 เชือก ร่วมเคารพศพ ตระกูล ที่เคยมาทำคอกช้าง ที่บ้านดินอุดม ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ จนจับช้างเผือกได้คือ "ช้างเผือกพล...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ