วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีถวายคัมภีร์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา"  (อุ-พิน-นะ-มัด-ถะ-จะ-ระ-กะ-ถา) เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  บ่ายวันนี้(8 ส.ค.65) เวลา 15.00 น. ที่ ศาลาการเปรียญ วัดแค ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีถวายคัมภีร์เทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา"  (อุ-พิน-นะ-มัด-ถะ-จะ-ระ-กะ-ถา)  เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  แก่พระครูวิบูลเจติยนุรักษ์ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าคณะ พระสังฆาธิการและพระเถรานุเถระ รวม 32 รูป 
ด้วยในปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นปีมหามงคล เนื่องด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้แก่พสกนิกร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูงานหัตถศิลป์อันงดงาม หลากหลายสาขา ส่งผลให้ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้ และมีความมั่นคงในครอบครัวนำความผาสุกร่มเย็น ไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดพิมพ์คัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" (อุ-กิน-นะ-มัด-ถะ-จะ-ระ-กะ-ถา) เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙0 พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน 84,000 คัมภีร์ โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ รจนาบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีดังกล่าว ประกอบกับคณะกรรมการมหาเถรสมาคมได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้วในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เพื่อมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด นำไปมอบให้วัดทุกวัดในจังหวัด เพื่อนำไปแสดงเผยแผ่ให้พุทธศาสนิกชนได้สดับ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 หรือทุกวันธรรมสวนะ ตลอดทั้งปีพุทธศักราช 2565
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สนามกีฬาอู่ทอง สร้างไว้ไม่ได้ใช้ ขี้ยาเลยเข้าไปออกกำลังกาย จ.สุพรรณบุรี สร้างมาแล้วไม่ใช้ ขี้ยาเลย งัดเอาไปขายดีกว่า เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 ต...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ