วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงาน​หนังสือ​พิมพ์​ทันใจ​นิวส์​

     คณะกรรมการตัดสินรางวัลโครงการคนรักป่า      ป๋ารักชุมชน  ณ  ป่าชุมชนบ้านนาหมู่ที่ 6 ตำบลเขาต่ออำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่  วันที่ 17 สิงหาคม  2565  เวลา  10.30.น  โครงการคนรักป่า    ป่ารักชุมชนเริ่มการตรวจประเมินป่าชุมชน
1  โดยประธานกลุ่มนายกุศล  พุมบุตร  กล่าวต้อนรับ2รับชมวีดีทัศน์และแนะนำโครงการคนรักป่า​    ป่ารักชุมชน 3 แนะนำคณะกรรมการตัดสินฯ4 ประธานกรรมการชี้แจงหลักเกณฑ์  การให้คะแนนในการตัดสินรางวัล 5  ประธานป่าชุมชนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแนะนำคณะกรรมการป่าชุมชนและนำเสนอความเป็นมารูปแบบการจัดการป่าและผลงานความสำเร็จโครงการดูแลรักษาป่าชุมชน  6คณะกรรมการตัดสินซักถามจากประธานป่าชุมชน  โดยมีคณะกรรมการป่าชุมชนรวมทั้งแกนนำกลุ่มต่างๆเป็นผู้ตอบคำถามและให้ข้อมูล7การรับมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน  และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้  ดิน  น้ำ  อากาศและ​ความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ป่าชุมชนเหมาะสำหรับการรักษาสมดุลทางธรรมชาติและการดำรงชีวิตของชุมชนการมีส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชนมีขบวนการบริหารการจัดการอย่างมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดและระดมความคิดจัดทำมีแผนบริหารจัดการป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชนพ.ศ 2562 และกำหนดกฎระเบียบของป่าชุมชนได้อย่างชัดเจนชุมชนมีการส่งเสริมการพัฒนาป่าชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าชุมชนและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประโยชน์และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาป่าชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนชุมชนสามารถเป็นต้นแบบและมีการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชนรุ่นต่อๆไปร่วมการดูแลรักษาป่าชุมชน​ และ​กลุ่ม​บางสัน​พัฒนา​เขัา​ร่วม​ใน​ครั้งนี้​นำโดย​ คุณ​ สมใจ​ นวล​นุ่น​และ​สมาชิก​กลุ่ม​บางสัน​พัฒนา​////สุรศักดิ์​ ทอง​ประสาท​ผู้​สื่อข่าว​ส่วนกลาง​ ภิญโญ​ วงศ์​สุวรรณ​ หัวหน้า​ผู้​สื่อข่าว​ช่างภาพ​ส่วนกลาง​หนัง​สือพิมพ์​ทันใจ​นิวส์​ิ​   สนับสนุน​โดย​

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครบรอบ5ปีหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วันที่30 มกราคม 2566 บก.ทัน นันเสียง ร่วมกันกับทีมงานทันใจนิวส์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนประชานุกูลจังหว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ