วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

องค์การศาสนาพุทธโลก(ประเทศไทย) โดยนายแพทย์สำเร็จ  รุ่งเรือง ประธานกรรมการและคณะกรรมการ  จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  กำหนดจัดงานวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ณ อาคาร AEC INTERNATIONAL  หรือตึกพุทธโลก แยกลำสาลี แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
}  เวลา ๐๘.๓๐ น. ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๙ รูป
}  เวลา ๙.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์
} เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น.  เสวนาพิเศษ เรื่อง ธรรมะ กับ สภาวะผู้นำ"
 โดย
๑.พระครูวรกิจจานุกูล (หลวงพ่อเสมอ ) วัดพิชัย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
๒.ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า  
๓.ทนายราเชนทร์ ศิวะเสาร์แก้ว ดำเนินรายการเเละร่วมเสวนา 
 
} เวลา ๑๒.๐๐ น. ผู้มาร่วมงานรับประทานอาหาร
} เวลา  ๑๓.๐๐  ประธานองค์การศาสนาพุทธโลก (ประเทศไทย) นายแพทย์สำเร็จ  รุ่งเรือง  นำชาวพุทธที่มาร่วมงาน กราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุ  และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
} เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. เสวนา เรื่อง “พลังสตรี กับความมั่นคงของพระพุทธศาสนา”
วิทยากร
๑. ผศ. ดร. ตวงเพชร สมศรี  
 -อาจารย์/เลขานุการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. ดร. เพ็ญจันทร์  ล้อสีทอง  
 ประธานสมาพันธ์สตรีผู้ทำความดีแห่งประเทศไทย
๓. ดร.ปัญนิษา  จำรัสธนเดช    
ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดร.นิยม เวชกามา
๔. ทนายราเชนทร์  ศิวะเสาร์แก้ว  
 กรรมการและที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย องค์การศาสนาพุทธโลก(ประเทศไทย) ผู้ดำเนินรายการ

} เวลา ๑๖.๓๐ น.  ถึง ๑๗.๓๐  ร่วมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ถวายพระเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
} เวลา ๑๘.๐๐ ถึง ๒๐.๐๐ สนทนาธรรม เจริญจิตภาวนา ตามอัธยาศัย 
โทร. 0823835384 และ 0959129350 คุณเบสท์   > กรรมการฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
 เผยแพร่และรายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครบรอบ5ปีหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วันที่30 มกราคม 2566 บก.ทัน นันเสียง ร่วมกันกับทีมงานทันใจนิวส์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนประชานุกูลจังหว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ