วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

นายอำเภอเบตง ประชุมหารือการจัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจและกระชับความสัมพันธ์อันดีในระดับท้องถิ่นไทย-มาเลเซีย ประจำปี 2565 (กีฬาชายแดน ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565)
======================

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมไกรลาส ที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง/ผอ.ศปก.อ.เบตง  ประชุมหารือการจัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจและกระชับความสัมพันธ์อันดีในระดับท้องถิ่นไทย-มาเลเซีย ประจำปี 2565 (กีฬาชายแดน ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565) สำหรับปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2565 ทั้งนี้ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นเจ้าภาพ โดยมี หัวหน้ากิ่งอำเภอเปิงกาลันฮูลู นายอำเภอบาลิ่ง หัวหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง หัวหน้าด่านศุลกากรเปิงกาลันฮูลู  ผกก.สภ.เปิงกาลันฮูลู  หัวหน้าขนส่งเปิงกาลันฮูลู  ตำรวจสันติบาล หัวหน้าด่านตรวจโรคเปิงกาลันฮูลู  การกีฬาเปิงกาลันฮูลู การกีฬาอำเภอบาลิ่ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของอำเภอเบตง ประกอบด้วย หน.ส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. หน่วยกำลัง ปลัดอำเภอ เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน อีกด้วย
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา  โทร.064-126-5593 – 080-036-2786

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครบรอบ5ปีหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วันที่30 มกราคม 2566 บก.ทัน นันเสียง ร่วมกันกับทีมงานทันใจนิวส์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนประชานุกูลจังหว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ