วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้าน หมู่6 บ้านถ้ำเพ็ชร อำเภออ่าวลึก  ร่วมจัดงานแสดงความยินดี นางประหยัด จันทร์ทอง รับรางวัล"แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564  ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  ระดับประเทศ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ รางวัลแห่งเกียรติยศ  และความภาคภูมิใจ สู่หมู่บ้าน

   เวลา17.00 น วันที่ 21 สิงหาคม  2565  ที่อาคารเอนกประสงค์ บ้านถ้ำเพ็ชร หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ นายวาสนา ระพรือ  พล  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  6 บ้านถ้ำเพชร พร้อมชาวบ้านได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองแสดงความยินดีกับนางประหยัด จันทร์ทอง อายุ 56 ปี รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมระดับระดับประเทศ  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  มีผู้เดินทางนำช่อดอกไม้ กระเช้าของขวัญมามอบเพื่อร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก  พร้อมได้จัดชุดแสดง ของกลุ่มชมรม กลุ่มแม่บ้าน สร้างสีสันและความครึกครื้นภายในงาน  พร้อมร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดอาหาร  เครื่องดื่มไว้รองรับหลากหลายเมนู  แก่มีผู้ร่วมงานจำนวนมาก      ทั้งนี้ นางประหยัด จันทร์ทองอายุ 56 ปีอยู่บ้านเลขที่ 104 หมู่ 6 ตำบลอ่าวลึกเหนือ  อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ มีอาชีพทำสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันเป็นอาชีพหลักและมีอาชีพเสริมอื่นๆ มีสามีคือนายสุทิน จันทร์ทองและบุตร 2 คน คือนางสาวปิ่นทิพย์ จันทร์ทองและเด็กหญิงธนัญชนก จันทร์ทอง
     นางประหยัดฯ เป็นบุคคลที่ครองตน ครองคน ครองงาน เป็นอย่างดี มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด ขยันอดทนรับผิดชอบต่อครอบครัวบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมได้รับรางวัล อสม.ดีเด่นระดับอำเภอปี 2549 เป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้านอบจเป็นคณะกรรมการงานบุญงานกุศลต่างๆเป็นแกนนำผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในการพัฒนา เป็นจิตอาสาพระราชทาน รับรางวัล อสม.ดีเด่นปี 2563 อสม.ดีเด่นสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพปี 2560  อาสาสมัครสาธารณสุข
จิตอาสาดีเด่นระดับตำบล ปี 2562 ร่วมบริจาคเงินถวายกฐินสภากาชาดไทยปี 2561 จำนวน 30,000 บาทและอื่นๆ
    ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นที่ยอมรับเป็นภรรยาที่ดี เป็นแม่ที่ดีของลูกและชักชวนให้สมาชิกในครอบครัวให้ช่วยเหลือสังคมผู้ยากไร้ในชุมชนและต่างชุมชนต่อเนื่องมากกว่า 30 ปี เป็นผู้ร่วมสร้างครอบครัวเป็นสุขและสังคมเป็นสุขสืบมา
///ข่าวกระบี่โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"ธนาธร" ลงพื้นที่สัตหีบ ฝากผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกลสัตหีบ "น้ำ" นิชนันท์ วังคะฮาต ที่มีอุดมการณ์และยืนเคียงข้างประชาชน ใ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ