วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา  09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม
 พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขัน FootRun TU-CU เฝ้า ฯ กราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมการแข่งขัน ฯ และทูลเกล้า ฯ ถวายใบรับรองผลการแข่งขัน FootRun TU-CU พร้อมทั้งทูลเกล้า ฯ ถวายเงินซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงฯ จัดประชุมวิชาการ “การบริการทางการแพทย์เฉพาะด้าน จากความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ”   วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายชาตรี วัฒนเขจร รอ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ