วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ( Art for All ) รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 
มูลนิธิศิลปะเพื่อมนุษย์(Art for All) ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 2565 ภาคประชาสังคมได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาการนายกรัฐมนตรี
ในโอกาสนี้นายสยาม เศรษฐบุตร กรรมการมูลนิธิฯให้เกียรติเป็นผู้แทนมูลนิธิเข้ารับรางวัลจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณโรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ พระครูไพศาลธรรมวงศ์  • เจ้าคณะตำบลโพธิ์พระยา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ