วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

“กิจการค้าร่วม” ยื่น “กมธ.ปปช.” ตรวจสอบ “คกก.อุทธรณ์ฯ กรมบัญชีกลาง”  ส่อเข้าข่ายขัดระเบียบการคลัง ปมสร้าง “โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์”

วันที่ 18 ก.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กิจการค้าร่วม (ITA )  ได้ยื่นหนังสือต่อพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์  เตมียเวส ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร  เมื่อวันที่ 9 ก.ย.65 ที่ผ่านมา  ขอให้ตรวจสอบคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS5/6-9 ตามประกาศ การประปานครหลวง ลงวันที่ 29 ต.ค.64 

สืบเนื่องจาก ที่การประปานครหลวงประกาศขายซองประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ GE-MS5/6-9 การจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS5/6-9 ตามประกาศ การประปานครหลวง ลงวันที่ 29 ต.ค. 2564 โดยกิจการค้าร่วม ไอทีเอ (ITA Consortium) ได้เข้าร่วมยื่นเสนอราคางานโครงการดังกล่าว 

ทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง มีหนังสือที่ กค (กอร) 0405.5/11496 ลงวันที่ 21 เม.ย.65ถึงผู้ว่าการการประปานครหลวง  เรื่องแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของบริษัท 2 ราย ผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ โดยระบุ ว่า “ข้อกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ทั้ง 2 ราย ฟังขึ้น และมีผลต่อการจัดซื้ออย่างมีนัยสำคัญ จึงให้การประปานครหลวงกลับไปดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอให้ถูกต้องต่อไป” 

โดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ไม่เห็นพ้องด้วยกับการพิจารณาของการประปานครหลวง ในประเด็นผลงานของผู้อุทธรณ์ทั้งสองมีขนาดกำลังการผลิตน้ำไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

นอกจากนี้ยังพบว่า คณะกรรมการพิจารณาผลอุทธรณ์ อาจเข้าข่ายเป็นการพิจารณาที่ไม่ปฏิบัติตามกฎกระกรวงการคลังและระเบียบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560 หรือไม่

ดังนั้น กิจการค้าร่วม ไอทีเอ  (ITA Consortium) ขอให้ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบตรวจสอบคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง ว่าอาจจะเข้าข่ายเป็นการพิจารณา ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และไม่เป็นธรรมแก่ผู้เข้าเสนอรายอื่นที่มิใช่ผู้อุทธรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ซึ่งเป็นการตั้งข้อสังเกตให้เห็นถึงความไม่ปกติในการทำหน้าที่ของคณะกรรมพิจารณาอุทธร์ฯ เรื่องเอกสารยื่นข้อเสนอประกวดราคาของผู้ยื่นเสนอราคางานจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS5/6-9 ตามประกาศ การประปานครหลวง ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผกก.สน.ชนะสงคราม นำคณะ เดินทางมาอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้า(7 ต.ค.) แด่ ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร. กทม.(ภาคประชาชน)และ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผกก.สน.ชนะสงคราม   นำคณะ เดินทางมาอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้า(7 ต.ค.) แด่ ดร.พีรว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ