วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สภท. จัดอบรมหลักสูตร "การสื่อสารกับสังคมยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ" พร้อมเชิญวิทยากรคุณภาพแถวหน้าด้านสื่อสารมวลชนให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ที่สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.58 ปี) ถนนราชสีมา (สี่แยกการเรือน) เขตดุสิต กรุงเทพฯ
นายอนันต์ นิลมานนท์ ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าอบรมหลักสูตร "การสื่อสารกับสังคมยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ" โดยหน่วยงานที่สนใจสามารถส่งบุคคลากรในตำแหน่งต่างๆ ได้แก่
*ข้าราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการ-หัวหน้างาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
*หน่วยงานภาคเอกชน ระดับผู้จัดการถึงระดับผู้บริหารผู้บริหาร
*องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก)     
เข้าอบรมในหลักสูตรฯ ดังกล่าว 
ทั้งนี้ สภท. ได้เรียนเชิญวิทยากรระดับแถวหน้าด้านสื่อมวลชนของประเทศที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ในงานสื่อสารแขนงต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากร :อาทิ
1.นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
2.น.ส.อรวรรณ กริ่มวิรัตน์กุล
ผู้ดำเนินรายการคลื่นวิทยุ FM 96.5 - อดีตผู้ประกาศข่าวและผู้ดำเนินรายการช่อง 9 อสมท.
3.นายดำฤทธิ์ วิริยุะกุล
บรรณาธิการข่าวภูมิภาค หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน
4.น.ส.สุพัตรา สมถวนิช รองเลขาธิการสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย - ผู้ประกาศข่าวสถานีสุวรรณภูมิ - และอดีตผู้ประกาศข่าว TNN 24
5.นายมงคล
บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย - และประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ

โดยมีหัวข้อการอบรมประกอบด้วย
: การสื่อสารและสร้างความเข้าใจถึงลักษณะการทำข่าวของสื่อมวลชน 
: การประชาสัมพันธ์ที่ได้ผลในยุคใหม่(สถานการณ์การนำเสนอข่าวในปัจจุบัน) 
: ทิศทางข่าวในยุคออนไลน์
: การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เน้นเสริมสร้างกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารในการสื่อสารกับสื่อมวลชน
: สร้างทักษะการให้สัมภาษณ์ และการเผชิญหน้าสื่อมวลชน วิธีการแก้ปัญหา ควบคุมความรู้สึกในการสัมภาษณ์สื่อมวลชน 
: กลยุทธ์พิธีทางภาษาที่ใช้ในการตอบคำถาม 
: การรับมือกับคำถาม การตอบในสถานการณ์ปกติ
และในสภาวะวิกฤต 
: การเสริมสร้างบุคลิกภาพในการสัมภาษณ์กับสื่อมวลชน 
: การเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์ (Work Shop) 
: การศึกษาดูงานหน่วยงาน สื่อระดับแนวหน้าของประเทศ

"สถานที่จัดอบรม"
ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก
กรุงเทพฯ
กำหนดเปิดรับสมัครบัดนี้ - 15 พฤศจิกายน 2565 
ระยะเวลาการศึกษา 4 วัน อบรมทุกวันอังคาร เริ่ม
: วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 
: วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 
: วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 
: วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 
   ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าลงทะเบียน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
    ค่าใช้จ่ายรวมค่าวิทยากร (ค่าอาหารเช้า 1 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ) 
    ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย ค่าอุปกรณ์ประกอบการอบรมและกิจกรรม

:ท่านใดสนใจเข้าอบรมหลักสูตร "การสื่อสารกับสังคมยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ"
ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ QR Code สอบถามข้อมูล และ ส่งใบสมัครมาที่
คุณชญานิศ นาคทองดี
E-mail :ppattraining@gmail.com
โทรสาร : 02-184-2734 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 
:การชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 
:บัญชี สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.)
:บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 012-173-3262 
:ธนาคารกรุงไทย
สาขาศรีย่าน (25,000 บาท)
ส่งหลักฐานการชำระเงิน มาที่
:คุณชญานิศ นาคทองดี 
โทรศัพท์.02-184-2728 - 32 
โทรสาร : 02-184-2734 
E-mail:ppattraining@gmail.com 
(ไม่รับชำระเงินสด)


(#)สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ