วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ Biz Club Thailand สัญจรภาคเหนือจัดสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ 17 จังหวัดภาคเหนือ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ Biz Club Thailand จัดสัมมนา “เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสัญจรภาคเหนือ 2022” ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2565  โดยมีประธานกรรมการ และผู้บริหารเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จากหลายภูมิภาคเข้าร่วมงาน  ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่  

นางรวีพรรณ  ช้างเย็นฉ่ำ  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กล่าวว่า  การสัมมนาดังกล่าว เพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ให้ก้าวทันการค้าสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกที่เข้าร่วมสัมมนาเพื่อนำไปส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายฯ และธุรกิจให้มีความยั่งยืนมากขึ้น
นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเชื่อมโยงเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มพันธมิตรทางการค้า ต่อยอดและขยายธุรกิจร่วมกัน  ช่วยสร้างความเข้มแข็ง เติมเต็มทุกองค์ประกอบสำคัญในการประกอบธุรกิจ และขยายช่องทางการตลาดเพิ่มเติมให้มีความหลากหลาย  โดยจะส่งเสริมสนับสนุน SMEs ทุกรายให้มีความเข้มแข็ง และพร้อมผลักดันให้ภาคธุรกิจสามารถก้าวต่อไปได้บนเวทีการค้าทั้งในและต่างประเทศด้วยความมั่นคงและยั่งยืน

ด้านนายกุณฑล  ปูรณวัฒนกุล  ประธานบริหารกรรมการเครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand  กล่าวว่า การจัดสัมมนาสัญจรภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคเหนือ มีศักยภาพที่จะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลดีต่อผู้ประกอบการในพื้นที่   ทั้งนี้ Biz Club เป็นหน่วยงานที่อาสามาช่วยผู้ประกอบการ โดยมีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยส่งเสริม  และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นหน่วยสนับสนุนในพื้นที่  ขณะนี้มีผู้ประกอบการเครือข่าย MOC Biz Club กว่า 13,000 ราย  และยังมีผู้ประกอบการที่เตรียมพร้อมเข้าร่วมอีกกว่า 5,000 ราย กระจายในทุกภูมิภาค  นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ ให้มีการพัฒนาในหลายด้าน อาทิ การทำคอนเท้นท์บนสื่อออนไลน์  การออกแบบบรรจุภัณฑ์  การตลาดทั้งในและต่างประเทศ  รวมถึงจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่สมาชิก  และจะมีการเชื่อมโยงความร่วมมือทั้งระดับจังหวัด  ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ  เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป  
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ฉลองสงกรานต์ยิ่งใหญ่จัด “SURATTHANI SONGKRAN FESTIVAL 2024”

รวมความบันเทิงทุกมิติ พร้อมดัน Soft Power ชูวัฒนธรรมไทย วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี จัดงาน “SURATTH...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ