วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ร่วม การเสวนา และ workshop

เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติปลูกไม้มีค่าให้ประชาชนรวย ร่วมกับ กรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ และกิจการชายแดนไทย การปฏิรูปประเทศ ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง กล่าวว่า การปลูกทุเรียนหมอนทองให้เป็นพืชเศรษฐกิจ คนปลูก 67 ล้านคน คนกิน 1300 ล้านคน ทุเรียนของมาเลเซียมูซานคิง รสชาติไม่เหมือนทุเรียนหมอนทอง ทุเรียนจากเวียดนาม สี เนื้อทุเรียน เหมือนกันแต่รสชาติ ไม่เหมือนกัน ทุเรียนหมอนทองที่ปลูกในประเทศไทย รสชาติ ยังเหมือนเดิม เป็นรสชาติที่อร่อยถูกใจผู้บริโภคมากกว่า ใช้เวลาในการปลูก 5 ปี

หลังจากนั้น เก็บเกี่ยวได้อีก 50 ปี ทุเรียน ออกลูก 30 ลูก ราคาขาย 500 บาท ต่อลูก 1 ไร่ ปลูกได้ 28 ต้น ถ้าปลูก 10 ไร่ ขายได้ 4.2 ล้านต่อปี แต่มีข้อจำกัดเช่นกัน น้ำเยอะลากติดเชื้อรา ทำให้ทุเรียนอ่อน ดินเหนียวปลูกไม่ได้ ตอนนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ธนาคารต้นไม้ ธนาคาร ธกส กรมป่าไม้ มาร่วมแสดงความคิดเห็น และพูดถึงการขายหลังจาก ระยะเวลาการปลูกต้นไม้เพื่อขาย และยังพูดถึง โครงการของสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ในเรื่อง
1. การแก้ไขปัญหาหนี้สิน
2. การลดความรุนแรงในครอบครัว
3. การอนุรักษ์คูคลอง สิ่งแวดล้อม การแยกขยะ
4. ลดต้นทุน เพิ่มรายได้
5. ชุมชนสุขภาพดี กินอาหารให้เป็นยา
6. ปรับภูมิทัศน์ เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และ สุขภาพจิต ของคนในชุมชน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ที่รัฐสภาโพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุ การเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจสอบวิเคราะห์ หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ บริเวณถนนกรมทางหลวงชนบท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ