วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา - "อยุธยาซิตี้พาร์ค ลงพื้นที่ลุยช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยุธยา”
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ลงพื้นที่นำถุงยังชีพ และน้ำดื่มอยุธยาซิตี้พาร์ค ช่วยเหลือและให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมใน 3 อำเภอของผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้แก่ อำเภอผักไห่ มอบถุงยังชีพ 1,200 ชุด และน้ำดื่มอยุธยาซิตี้พาร์ค จำนวน 6,000 ขวด ให้กับหมู่ 1 ต.ผักไห่ และ ผู้ป่วยติดเตียงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต อบต.เกาะเรียน, บ้านรุน มอบถุงยังชีพ จำนวน 800 ชุด และน้ำดื่มอยุธยาซิตี้พาร์ค จำนวน 9,600 ขวด และอำเภอนครหลวง ณ วัดโพธิ์ทอง ตำบลบ่อโพง มอบถุงยังชีพให้กับพระภิกษุสงฆ์, ชาวบ้าน จำนวน 200 ชุด และน้ำดื่มอยุธยาซิตี้พาร์ค จำนวน 2,400 ขวด ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานกรรมการ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และรองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารของศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด เป็นผู้แทนร่วมไปมอบน้ำดื่ม เยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยในพื้นที่อีกด้วย

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ