วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มูลนิธิกองทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส และ บริษัท มหาพีระมิด  ร่วมกับ กรมทหารราบที่ 8 แจกสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค 700 ครัวเรือน  ข้าวสาร 5000 กิโล ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ตำบลโคกสี หมู่ 13 หมู่บ้าน  อ.เมือง จ.ขอนแก่น  หลังวิกฤติ น้ำท่วม 
พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) จัดกำลังกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุน และ อำนวยความสะดวก พระมหาวรวุฒิ  ปญฺโญวุฑฺโฒ  (หลวงตาน้อย) ประธานมูลนิธิกองทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับ,ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และ ประชาชนในพื้นที่ แจกสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค 700 ครัวเรือน  ในโอกาสนี้ บริษัท มหาพีระมิด จำกัด โดยคุณ ภูมิ โชติกะพุกกณะ  คุณวิรัลพัชร และครอบครัว มอบหมายให้ คุณ หัตถภรณ์ อำพาส นำข้าวสาร จำนวน 5,000 กิโลกรัม  ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ตำบลโคกสี หมู่ 13 หมู่บ้าน  อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ทั้งนี้กรมทหารราบที่ 8  ยังคงลงพื้นที่ช่วยเหลือในการขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นไปในที่สูงให้ปลอดภัยจากน้ำท่วม  พร้อมช่วยกันกรอกกระสอบทรายทำแนวกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมพื้นที่  บริเวณตำบลโคกสี หมู่ 13 หมู่บ้าน  อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ซึ่ง เขื่อนอุบลรัตน์ เพิ่มการระบายน้ำจากเดิมวันละ 25 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 35 ล้านลูกบาศก์เมตร  ทำให้แม่น้ำพองล้นตลิ่งส่งผลให้น้ำคลองสาขาไหลเข้าท่วมไร่นาและบ้านเรือนประชาชน 
    กองทัพบก โดยกรมทหารราบที่ 8 ได้มีการเตรียมการอย่างรัดกุม เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์  ในการดูแลประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง และตรงตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งยุทโธปกรณ์ที่มีประจำการทุกชนิดให้พิจารณานำมาใช้ในการช่วยเหลือประชาชน
ภาพข่าว ร.8
ข่าว ร.ต.ไพวัลย์ มณีวรรณ์
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุ การเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจสอบวิเคราะห์ หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ บริเวณถนนกรมทางหลวงชนบท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ