วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

   กรมชลประทานเดินหน้าป้องกันน้ำท่วมเพชรบุรีส่งเรือขุดลอกลุยคลองบางจากช่วย4อำเภอ
    นายกอบต.ขอบคุณ”เฉลิมชัย-อลงกรณ์-กรมชลฯ.”ทำไวทำจริงร้องขอ48ชั่วโมงลงมือทันที
วันนี้ (28 ต.ค.)นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำทีมชลประทานเพชรบุรีและคณะทำงานเพชรบุรีโมเดลลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการขุดลอกผักตบชวาและวัชชพืชในคลองบางจากโดยเรือขุดลอกของกรมชลประทานมีนายวิชา ทองยืน นายกอบต.บางจาก นางพรนภา คนคล่อง รองนายกอบต. ปลัดอบต.และสมาขิกอบต. ให้การต้อนรับร่วมลงพื้นที่โดยนายกอบต.ตำบลบางจาก ได้กล่าวขอบคุณดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ.และกรมชลประทานที่ส่งเรือขุดลอกมาดำเนินการอย่างรวดเร็วภายใน2วันหลังจากแจ้งปัญหาคลองบางจากให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ.ทราบซึ่งเป็นคลองที่รับน้ำมาจากอำเภอท่ายาง อำเภอบ้านลาด อำเภอเมืองและอำเภอบ้านแหลมโดยก่อนหน้านี้มีผักตบชวาและวัชชพืชจำนวนมากกีดขวางทางน้ำทำให้หวั่นวิตกว่าหากมีพายุฝนตกหนักในจังหวัดเพชรบุรีจะทำให้น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและชุมชนหมู่บ้านที่คลองบางจากไหลผ่านโดยเฉพาะตำบลหัวสะพาน ตำบลวังตะโก ตำบลบางจากและคำบลบางครก เพราะส่วนใหญ่เพชรบุรีจะเกิดน้ำท่วมช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายน
  นายอลงกรณ์ได้ขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบนเรือโป๊ะบรรทุกรถแบคโคพร้อมกับมอบหมายนายเจษฎา สาระ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี ขยายผลน้ำผักตบชวาที่ขุดลองผลิตเป็นปุ๋ยหมักและให้ว่าที่ ร้อยตรี อาณัติ หุ่นหลา เกษตรจังหวัดเพชรบุรีสร้างการรับรู้ในการใช้ปุ๋ยหมักที่ผลิตได้ไปใช้ประโยชน์ในไร่นาเป็นการลดต้นทุนการผลิตตามแนวทางBCG Modelของรัฐบาลและนโยบายส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ของรัฐมนตรีเกษตรฯ.

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ