วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงาน หมุนเวียน 
สภาอุตสาหกรรม แห่ง ประเทศไทย
สมาคม RE100.THAILAND
มูลนิธิพลังงาน สะอาด เพื่อ ประชาชน
สอวช. ม.
 สวนสุนันทา จัดการอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ETC) รุ่นที่ 2
และ Dinner Talk เสวนา “อนาคตประเทศไทยกับสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน”

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.30 น. ณ อาคารรับรองเกษะโกมล
คุณกวิน ทังสุพานิช ประธานกรรมการมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ETC) รุ่นที่ 2 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน และในช่วงเย็นได้จัด Dinner Talk เสวนา “อนาคตประเทศไทยกับสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน” โดยมี วิทยากร ดังนี้
คุณกวิน ทังสุพานิช, ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช, 
คุณนที สิทธิประศาสน์, คุณอัศวิน ตีระวัฒนพงษ์
ดำเนินรายการ โดย ดร.ดิษฐา นนทิวรวงษ์ พร้อมกับสังสรรค์กับการรับประทานอาหาร (โต๊ะจีน )

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ