วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"บุญเลิศ พุทธเจริญอุปนายกภาคเหนือ สภท." ร่วมงานกฐินสามัคคี วัดซับสมอทอด บึงสามพัน

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 
ที่ วัดซับสมอทอด
อำเภอบึงสามพัน
จังหวัดเพชรบูรณ์

พระครูสิริพัชโรภาส
เจ้าคณะอำเภอบึงสามพัน เจ้าอาวาสวัดซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน พร้อมคณะกรรมการวัด ร่วมให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดซับสมอทอด ประจำปี 2565 

โดยมี ส.ส.สุรศักดิ์ 
อนรรฆพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตบึงสามพัน, นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย
นายอำเภอบึงสามพัน, นายสมยศ รอดแช่ม(อดีตนายอำเภอบึงสามพัน), นายทวีศักดิ์ อินทรานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลทับสมอทอด, นางสาวสุพัตราพร ตั้งประเสริฐศรี รองนายกเทศมนตรีซับสมอทอด, และนายบุญเลิศ พุทธเจริญ
อุปนายกภาคเหนือ
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.58ปี)และเจ้าของไร่มะขามหวาน"ชนิกา"บึงสามพัน พร้อมแขกผู้มีเกียรติและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีโดยได้ยอดเงินจำนวน 514,407 บาท  และทางวัดยังได้รับแรงศรัทธาจากญาติโยมผู้ใจบุญ ร่วมออกโรงทานมีอาหาร-เครื่องดื่ม คอยต้อนรับผู้ที่มาร่วมงานกฐินสามัคคี อย่างพอเพียงในปีนี้!!! ขออนุโมทนาบุญ...สาธุ

#จิรพัฒน์ รุจิโชคบวรกุล/แดง บึงสามพัน ผู้สื่อข่าว จ.เพชรบูรณ์
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ