วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หนังสือนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันพุธที่ ๙ พ.ย.๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พ.ย.๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา 
สามารถอ่านเอกสารในรูปแบบ E-book ได้ที่ https://bit.ly/2Zn7y67 และ Download เอกสารประกอบการประชุมได้จาก https://bit.ly/3qnLrZ1 นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร หนังสือนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันพุธที่ ๙ พ.ย.๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พ.ย.๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา สามารถอ่านเอกสารในรูปแบบ E-book ได้ที่ https://bit.ly/2Zn7y67 และ Download เอกสารประกอบการประชุมได้จาก https://bit.ly/3qnLrZ1 พุธที่ ๙ พ.ย.๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พ.ย.๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา สามารถอ่านเอกสารในรูปแบบ E-book ได้ที่ https://bit.ly/2Zn7y67 และ Download เอกสารประกอบการประชุมได้จาก https://bit.ly/3qnLrZ1 
 รายงานข่าว

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ