วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ปทุมธานี จัดคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา เป็นวันที่ 2
   วันนี้ ( 2 พ.ย.65) เวลา 09.00 น. นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ณ หอประชุมอำเภอหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายแพทย์ชัยพร พรหมสิงห์ ผู้แทนมูลนิธิกาญจนบารมี นางนัทธมนวรรณ ยิ่งเจริญสุข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ว่าที่ร้อยตรีธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอหนองเสือ นายแพทย์วิโรจน์  ตั้งเจริญดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองเสือ นายชาติชาย ถาวรรัตน์ สาธารณสุขอำเภอหนองเสือ และประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมกิจกรรม รวม 209 คน
ในวันนี้ นับเป็นวันที่ 2 ของการจัดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมฯ ต่อเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 65 ที่จัดขึ้นที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  โดยมีเป้าหมายจะจัดทั้งสิ้น 6 ครั้ง  ครอบคลุมพื้นที่อำเภอหนองเสือเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา และ ดูแลสตรีไทยกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มด้อยโอกาส ให้ได้รับการตรวจมะเร็งเต้านมอย่างครอบคลุม เพื่อนำไปสู่การรักษาอย่างทันท่วงที  โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี สนับสนุนเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ รถนิทรรศการ  รวมถึงการให้ความรู้จากมูลนิธิกาญจนบารมี
นายวีรวิทย์ กุลมณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ