วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

#พิธีถวายกฐินพระราชทาน  
 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน
 ณ ที่พระอุโบสถ วัดพายัพ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 โดย  นาง เอมอร ศรีกงพาน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ด้วย  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา  ขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์  ณ พายัพ  โดยมี พระโสภณปริยัติวิธาน  เจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา  เจ้าอาวาสวัดสะแก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมด้วย  พระมหาพงษ์เชฏฐ์ เจ้าอาวาสวัดพายัพ พระอารามหลวง  และมี นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี; รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา , นายวรา ริ้วทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 3 ,พล.ต.ต.อิทธิพล นาคคำ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา,รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ,นายแพทย์สุผล ตติยนันพร สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ,ดร.ยลดา  หวังศุภกิจโกศล  นายก อบจ.นครราชสีมา  , นาย ชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ส.อบจ.นครราชสีมา  พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  ประชาชนทั่วไป  ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน   ร่วมการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
โดยเวลา 14.00  น. นาง เอมอร ศรีกงพาน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา  และผู้ร่วมงานพร้อมกันบริเวณพิธี ประธานเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพและถวายความเคารพ อัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานจากพานแว่นฟ้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เดินเข้าสู่พระอุโบสถ วางผ้าพระกฐินไว้บนพานแว่นฟ้า ยกประเคนพระสงฆ์ จากนั้นพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรม ต่อด้วยประธานประเคนเครื่องบริวารพระกฐินทั้งหมดแด่พระเถระองค์ครอง ประเคนผ้าไตรแด่พระคู่สวด
จากนั้น นาย ชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ส.อบจ.นครราชสีมา ในฐานะรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา    ประกาศยอดจำนวนเงินการทอดผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ ได้รับการบริจาคผู้มีจิตกุศลร่วมถวายจตุปัจจัยทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 550,094 บาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  และถวายปัจจัยเงินทุนการศึกษาคณะพระ ,เณร พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนเมืองจังหวัดนครราชสีมา เสร็จพิธีได้ประกาศพระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา และผู้มีจิตศรัทธาทุกคนทราบพร้อมอนุโมทนาสาธุบุญร่วมกัน
ร.ต สนธยา ศรีนอก หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดนครราชสีมา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ