วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พบปะหารือกับ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมและคณะ เรื่องการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.
นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับและพบปะหารือกับ นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และคณะ เพื่อหารือในประเด็นแนวทางในการบูรณาการ การจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ในการจัดมหกรรมดังกล่าว กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ  เพื่อส่งเสริมและเปิดพื้นที่ศิลปะให้กับศิลปินท้องถิ่นและศิลปินชาวไทยได้แสดงออกทางศักยภาพ ความสามารถ แนวคิด และเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานอันโดดเด่นแสดงถึงอัตลักษณ์เฉพาะตนในเวทีนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดเชียงรายพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ในระหว่างเดือนธันวาคม 2566 ถึงเดือนเมษายน 2567
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ