วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดร้านดี๊ดีสินค้าเมืองเหน่อ จำหน่ายสินค้าของเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ของขวัญของฝากของจังหวัดสุพรรณบุรี
วันนี้ (4 พ.ย. 65) ที่ปั๊มน้ำมันบางจาก ถนนสาย บางสี่-สุพรรณบุรี ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิด "ร้านดี๊ดีสินค้าเมืองเหน่อ" เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่นำมาจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและมาอุดหนุน เป็นจุดรวบรวมสินค้าดีมีคุณภาพ ในการอุปโภคบริโภค ตลอดจนสามารถนำไปเป็นของขวัญของฝากของจังหวัดสุพรรณบุรี อีกทั้งร่วมประชาสัมพันธ์แบรนด์น้องเหน่อ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
นางสาวพจนา เสมา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมทำการเกษตรเชิงเดี่ยวและขายผลผลิตสดให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งเกษตรกรไม่สามารถกำหนดราคาขายได้ จึงมักได้รับราคาที่ไม่สูงมาก แต่ยังมีเกษตรกรบางส่วนที่นำผลผลิตมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า แม้จะกำหนดราคาขายได้แต่มักประสบปัญหาไม่มีเวลามาจำหน่ายสินค้า อีกทั้งสินค้ามีเพียงไม่กี่ประเภท จึงไม่ดึงดูดความสนใจผู้ซื้อ ซึ่งบริษัท ซัน-ไทย อิเล็คทริค จำกัด ผู้ประกอบกิจการปั้มน้ำมันบางจาก ได้มองเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีความประสงค์จะสนับสนุนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐ และประชาสัมพันธ์สินค้าของดีของจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้ตราสัญลักษณ์แบรนด์น้องเหน่อ โดยจัดหาอาคารสถานที่ที่เหมาะสมในบริเวณปั้มน้ำมันบางจากให้เกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าสถานที่ และได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด สหกรณ์จังหวัด พัฒนาการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และพลังงานจังหวัด ประชุมหารือและมีมติเห็นชอบให้ตั้งชื่อร้านว่า "ร้านดี๊ดีสินค้าเมืองเหน่อ" โดยทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือในการติดต่อประสานงาน ปรากฎว่ามีเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ลงชื่อเข้าร่วมนำสินค้ามาฝากจำหน่ายจำนวน 44 ราย 116 ชนิดสินค้า และประสงค์นำมาจำหน่ายเอง 2 ราย 9 ชนิดสินค้า
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ