วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 พช.ราชบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัญจรคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ภาคกลาง  ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมองค์กรสตรีในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสตรี วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดราชบุรี 
เมื่อวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมเรือนนับดาว ชั้น 1 โรงแรมภูผาผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคกลาง และคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคกลาง จาก 25 จังหวัด เข้าร่วมการประชุมสัญจรคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ภาคกลาง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ทั้งนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายอดุลย์ ถาวรกุล นายอำเภอสวนผึ้ง นางภรมนนรการกุมพล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี จ.ราชบุรีและคณะ ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการฯ  ตลอดการประชุมฯ ทั้งวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้
1.การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขับเคลื่อนการขจัดความยากจนจากข้อมูล Tpmap
2.การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี
3.การขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ
4.การสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน ปี 2566
5.แนวทางการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในปีงบประมาณ พ.ศ, 2566 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี 
6.รายงานสถานะการเงินและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ภาคกลาง
7.การจัดทำแผนปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ภาคกลาง ประจำปี 2566
8.การดำเนินโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน “โครงการสร้างสรรค์พลังสตรี เชิดชูเกียรติภาคกลางที่มีผลงานดีเด่นเนื่องในงานสตรีสากล ประจำปี 2566”
9.กำหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ภาคกลาง  ครั้งที่ 1/2566 
10.การประชุมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดอยุธยาในวันที่ 24 พ.ย.2565
11.การประชาสัมพันธ์กิจกรรมสโมสรวัฒนธรรมหญิง
12.คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดประจวบ ขอความอนุเคราะห์พื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ณ พื้นที่ ตำบลบางแสน จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดประจวบ
13.การจัดมหกรรมสินค้าชุมชน OTOP ณ พื้นที่ในจังหวัดชลบุรี ช่วงเดือน ธันวาคม 2565 โดยเครือข่าย OTOP จังหวัดชลบุรี
การจัดประชุมฯ 17-18 พฤศจิกายน 2565 จังหวัดราชบุรีได้นำผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดราชบุรี มาจัดจำหน่ายให้แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ภาคกลาง ตลอดทั้ง 2 วัน ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์แฮนเมดจากไหมพรม, ตะกร้าจักสานจากไม้ไผ่, สบู่และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผมสมุนไพรธรรมชาติ และผ้าจกของดีจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ
การประชุมสัญจรคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคกลาง มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 1.เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีแต่ละจังหวัดได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาทักษะในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสตรี
 2.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสตรีให้เป็นผู้นำและมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนในเวทีต่าง ๆ 
 3.เพื่อส่งเสริมสตรีให้เป็นอีกเครือข่ายหนึ่งที่มีการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม
 4.เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ