วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เลขาฯ ป.ป.ส. ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว The Straits time เผยสาเหตุยาเสพติดราคาถูก เร่งแก้ปัญหาสร้างความร่วมมือ 6 ประเทศลุ่มน้ำโขง ดึงภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้านภัยยาเสพติด พร้อมเฝ้าระวังจุดสำคัญนำเข้า-ส่งออก ยาเสพติด สารตั้งต้น

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เลขาฯ ป.ป.ส. ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว The Straits time เผยสาเหตุยาเสพติดราคาถูก เร่งแก้ปัญหาสร้างความร่วมมือ 6 ประเทศลุ่มน้ำโขง ดึงภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้านภัยยาเสพติด พร้อมเฝ้าระวังจุดสำคัญนำเข้า-ส่งออก ยาเสพติด สารตั้งต้น


วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565  

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ให้การต้อนรับ Ms. Tan Hui Yee หัวหน้าผู้สื่อข่าวแผนกอินโดจีน สำนักข่าว The Straits Times ในเกี่ยวกับประเด็น “สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในภูมิภาค” ณ สำนักงาน ป.ป.ส. 
นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวให้สัมภาษณ์ถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในภูมิภาค สาเหตุหลักเกิดจากการไหลทะลักของเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นเข้าไปยังพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเครื่องมือผลิตยาเสพติดที่ทำให้นักค้ายสามารถผลิตยาเสพติดได้ครั้งละจำนวนมาก ทั้งนี้ ในส่วนของประเทศไทยตามนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ยึดมั่นกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในประเทศและภูมิภาค ผ่านกลไกการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน
ในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ การลาดตระเวนของทหาร การตั้งจุดตรวจของตำรวจการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย (Safe Mekong Operation) ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง 
การดำเนินงานของคณะทำงานสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ณ ท่าอากาศยานสากลในอาเซียน (ASEAN Airport Interdiction Task Force : AITF) และคณะทำงานสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ณ ท่าเรือสากลในอาเซียน (SEA Port Interdiction Task Force : SITF) รวมถึงการประชุมหารือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำโขง และการออกกฎหมายเพื่อควบคุมการนำเข้า – ส่งออกเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น ซึ่งสามารถนำไปใช้ผลิตยาเสพติดได้

นอกจากนี้ เลขาธิการ ป.ป.ส. ยังได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่ในมิติของการป้องกันและการปราบปรามยาเสพติดไปพร้อมกัน เช่น โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และการเป็นอาสาสมัคร         เพื่อตรวจตราพื้นที่และรายงานให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด ทราบผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386 เป็นต้น  ทั้งนี้ หัวหน้าผู้สื่อข่าวแผนกอินโดจีน สำนักข่าว The Straits Times ได้แสดงความขอบคุณ เลขาธิการ ป.ป.ส. ที่ให้การต้อนรับและอนุเคราะห์ให้สัมภาษณ์ในข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างการรับรู้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข
ยาเสพติดในโอกาสนี้ด้วย 

นสพ.ทันใจนิวส์/เอกชัย/รายงาน0894981477

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จิตอาสาดับไฟป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลครูบ อ.เกาะลันตาจ.กระบี่ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ