วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผวจ.กระบี่ นำพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของตนเองและครอบครัว ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง 
นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รอง ผวจ.กระบี่ นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รอง ผวจ.กระบี่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณบันไดนาค วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของตนเองและครอบครัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 โดยมีพระราชสุทธิวิมล ดร. เจ้าคณะจังหวัดกระบี่ เจ้าอาวาสวัดกระบี่น้อยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 
.
         หลังจากนั้นผู้ว่าฯได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมกันใส่บาตร บริเวณบันไดนาค วัดแก้วโกรวาราม โดยพระราชสุทธิวิมล ดร. เจ้าคณะจังหวัดกระบี่ ได้ได้เมตตาอำนวยพรแก่พุทธศาสนิกชน ที่มาร่วมทำบุญตักบาตร
พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ได้ร่วมกันอวยพรปีใหม่แก่ผู้เข้าร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้กล่าวอวยพรปีใหม่มีใจความว่า ในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่ประจำปี 2566  ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระบาทสมเด็จพระวขิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ได้ดลบันดาลให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากทุกข์ภัยทั้งปวง มีพลังกาย พลังใจ ที่สมบูรณ์ คิดประสงค์สิ่งใด ขอให้ได้ดังปรารถนา มีสติ ตั้งมั่นในการดำรงชีวิต อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลัง ด้วยสติปัญญา และด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ ที่สำคัญให้ทุกท่านยึดมั่นปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ผู้อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและน้อมนำพระราชปณิธานความดีตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ตามโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี เพื่อให้งานที่ทำบรรลุผลที่มีประโยชน์ เพื่อความผาสุกและความมั่นคงของประเทศชาติ ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมสร้างเมืองกระบี่ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าดู และน่าเที่ยว ต่อไป
สนับสนุนโดย

 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 5” จ.สงขลา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ