วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สาธารณรัฐประชาชนจีน เตรียมส่งนักศึกษาเข้าศึกษาต่อที่.....มทร.สุวรรณภูมิ 
        รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ)
 เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันระหว่างบริษัท Open Education Group (ประเทศไทย)  กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาวัฒนธรรมและพัฒนาความรู้ทางวิชาการรวมทั้งการจัดหาหรือรับสมัครนักศึกษาของจีนเข้ามาศึกษาต่อ
ในมทร.สุวรรณภูมิ เพื่อยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษานำไปสู่ความก้าวหน้าที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง  
          รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ กล่าวต่อว่าล่าสุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเหอเจ๋อสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ความสนใจ เตรียมส่งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อในสาขาทางด้านบริหารธุรกิจและสาขาการศึกษาอื่น ๆ ของมทร.สุวรรณภูมิ โดยได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ทั้ง 2 สถาบัน ระหว่าง มทร.สุวรรณภูมิ  กับ นายเฉิน เป่ย กว๋อ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเหอเจ๋อ สาธารณรัฐประชาชนจีน และนางสาวโจว หง รองผู้จัดการ บริษัทโอเพ่นเอ็ดยูเคชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ในการสนับสนุนให้นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเหอเจ๋อเข้ามาศึกษาต่อ และแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านวิชาการและวัฒนธรรม การจัดการศึกษาดูงาน การอบรมระยะสั้น รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ กับมหาวิทยาลัย ผ่านทางบริษัทโอเพ่น เอ็ดยูเคชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว


โพสต์ข่าวแนะนำ

ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท   ​​ตามที่ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ