วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กองทัพภาคที่ 2  นำโดย พลโท สวราชย์  แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 
ประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต นต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนาม เนื่องในวันกองทัพบก และวันกองทัพไทย ประจำปี 2566 ณ สโมสรร่วมเริงไชยค่ายสุรนารี  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมากระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนามเนื่องในวันกองทัพบก และ วันกองทัพไทย  ประจำปี 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี โดยมีกำลังพลเข้าร่วม พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และพิธีสวนสนาม 1 กองบังคับการกองผสม  - 4 กรมสวนสนาม - จำนวน  17 กองพันสวนสนาม และ  2 กองร้อยวิ่งสวนสนาม  โดยมี พันเอก สุคนธรัตน์  ชาวพงษ์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3  เป็นผู้บังคับกองผสม 

เพื่อน้อมรำลึกถึงวีรกรรม กษัตริย์นักรบ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและบรรพบุรุษนักรบไทยที่เสียสละเลือดเนื้อกอบกู้เอกราชรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลัง  และเพื่อเป็นเกียรติประวัติครั้งสำคัญของกำลังพลของกองทัพ ที่จะต้องผ่านการเข้าร่วมพิธีฯ เพื่อแสดงถึงความเป็นทหารอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมั่นในอุดมการณ์พร้อมอุทิศตนเพื่อปกป้องอธิปไตย และผลประโยชน์ของส่วนรวมของชาติ เทิดทูน และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันกองทัพบก วันกองทัพไทย
18 มกราคม
ร.ต สนธยา ศรีนอก หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดนครราชสีมา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

" วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2566" วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ