วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานผ้าไตรพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราช และพิธีสมโภชพระอาราม วัดพุทไธศวรรย์ ครบ 670 ปี


วันนี้ (20 ก.พ.66) ณ พระอุโบสถวัดพุทไธศวรรย์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่านเจ้าประคุณฯ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และพิธีสมโภชพระอาราม วัดพุทไธศวรรย์ ครบ 670 ปี โดยมี พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร นำพระสังฆาธิการ ถวายการต้อนรับ และมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีสมโภชพระอารามฯ จากนั้น ท่านเจ้าประคุณฯ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ได้เจิมป้ายพระพุทธรูปพระพุทธนเรศาวรมหาราช “หลวงพ่อดำ” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวัดวัดพุทไธศวรรย์
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป ที่มาประกอบพิธีในครั้งนี้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง ครบ 670 ปี (1896 - 2566) ปีนี้ตรงกับปฏิทินสากล วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยเมื่อจุกศักราช 715 ปีมะเส็ง เบญจศก (พ.ศ. 1896) วันพฤหัสบดี เดือน 4 ขึ้น 1 ค่ำ เพลา 2 นาฬิกา 5 บาท สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) พระปฐมบรมกษัตริย์แห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ทรงพระกรุณาตรัสว่า ที่พระตำหนักเวียงเหล็กนั้นให้สถาปนาพระวิหารและพระมหาธาตุเป็นอารามแล้ว ให้นามชื่อ วัดพุทไธศวรรย์" เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการสร้างชาติของพระองค์ นับเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และมีหลักฐานของการพัฒนาการ ทางรูปแบบศิลปกรรมมาโดยตลอดระยะเวลาแห่งการเป็นราชธานีกรุงศรีอยุธยา 417 ปีเดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ