วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าฯสุพรรณบุรีนำจิตอาสาร่วมขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชในโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566
วันนี้ (20 ก.พ.66) ที่บริเวณวัดไร่รถ ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566 โดยร่วมกันขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชเชื่อมต่อ 2 ตำบล ระหว่างหมู่ที่ 5 ตำบลดอนเจดีย์ และหมู่ที่ 4 ตำบลไร่รถ และนำผักตบชวาที่ได้มาจากการขุดลอกคลองมาทำปุ๋ยหมัก เปลี่ยนขยะวัชพืชให้เป็นปุ๋ยหมัก เพื่อนำไปใช้ในการเกษตร การจำหน่ายเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน  โดยใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ เช่น สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 และ พด.1 ช่วยในการย่อยสลายและลดกลิ่นเหม็น
สำหรับการนำผักตบชวามาทำปุ๋ยหมัก เป็นโครงการนำนวัตกรรมไปจัดการกับวัชพืชและผักตบชวาเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน” เป็น 1 ใน 8 โครงการที่ ภาครัฐบาลและศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 ได้น้อมนำพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาแปลงเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ