วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จ.อำนาจเจริญ.                                      วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2565                                                
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด  2551    
เมื่อเวลา 9.00น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์   2566.   ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ  
ต.บุ่ง  อ.เมืองอำนาจ  
จ.อำนาจเจริญ.                             
    ว่าที่พันตรี  ชัยศรี  
พลเทพ นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกออมทรัพย์ครู 7 อำเภอ เข้าร่วมประชุม 200 กว่าคน                         
 ประธานแจ้งผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565. ชึ่งคณะกรรมการสมาคม ได้บริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ และระเบียบในการปฎิบัติงาน ในปี 2565 มีสมาชิก 1,262 คน และยังมีสมาชิกเพิ่มขึ้นไม่ลดลง ถือเป็นโอกาสที่ดีและรายได้มากกว่ารายจ่าย/บาท             
โดย นายเกรียงไกร 
ชาลีไชย  ประธานผู้ตรวจสอบ  กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ  เพื่อตรวจสอบการปฎิบัติงานตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบมติและคำสั่งของสมาคมเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามการดำเนินงาน  การดำเนินงานปฏิบัติได้ดี ละเอืยดและถูกต้อง มีข้อสงสัยประการไดก็ตอบได้  
อีกจุดหนึ่งให้สมาคมหาแนวทางเพิ่มสมาชิกใหม่ เดิมสมาชิกมีอายุระหว่าง 20 ถึง 65 ปี 
เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ อายุระหว่าง 20 ถึง 75 ปี ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกมีความเชื่อมั่น  ชึ่งปัจจุบันสมาคมได้ดำเนินงานด้วยความถูกต้องช่วยเหลือเอื้ออาทรสมาชิก  ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด ได้เปิดให้สมาชิกกู้เพื่อการชำระสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกกู้เพื่อชำระสมาคม ฌส.อจ. หรือกู้เพื่อสมัครใหม่ได้  #รัฐชพนฐ์  นันธ์ตวัน  //////ภาพ/ข่าว
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมของอำเภอเมืองนครสวรรค์ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ