วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด วันธรรมสวนะ (วันพระ) ครั้งที่ 3

จังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรมตามโครงการ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด วันธรรมสวนะ ประจำปี 2566 
(13 ก.พ.66) คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี  ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี  และ จังหวัดชลบุรี ดำเนินกิจกรรมโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด วันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ณ ศาลาอเนกกุศล สว.กว. (หอฉัน) วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระโสภณคณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง คณะข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนและภาคประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการกันอย่างพร้อมเพียง
 
สำหรับโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด วันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญ สมาทานศีล (รับศีล) ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิต ภาวนา ถวายสังฆทาน นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต อีกทั้งยังเกิดความสงบสุขแก่ตนเอง สังคม และประเทศ ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ