วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดฯ ให้ถวายภัตตาหารเพลและมอบสิ่งของพระราชทาน
 แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร และวัดชูจิตธรรมาราม (ธ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

    วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพระภิกษุ สามเณร เข้าสอบ จำนวน 184 รูป 
    ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภัตตาหารถวายแด่แด่พระภิกษุ สามเณร และกรรมการกำกับห้องสอบในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ชั้นประโยค 1-2 และชั้นประโยค ป.ธ. 3,4,5 ในระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 ในสนามสอบทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ  
       สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการจัดสนามสอบ จำนวน 2 แห่ง ระหว่างวันที่  15-17 กุมภาพันธ์ 2566 แบ่งออกเป็น สนามสอบแรก ณ วัดพนัญเชิง วรวิหาร  มีพระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบ จำนวน 184 รูป และสนามสอบที่ 2 ณ วัดชูจิตธรรมาราม (ธ) จำนวน 319 รูป  รวมจำนวน 503 รูป 
       ในส่วนวันนี้ สนามสอบที่ 2 วัดชูจิตธรรมาราม (ธ) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร เข้าสอบ จำนวน 319 รูป 

เดชา  อุ่ยขาว  รายงานจากอยุธยา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จิตอาสาดับไฟป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลครูบ อ.เกาะลันตาจ.กระบี่ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ